Anne Qvist Design Office
Sydhavnsgade 7
DK - 8000 Aarhus C
+ 45 61 62 83 86

Anne Qvist
arkitekt maa
industriel designer
aq@aqdo.dk
Anne Qvist Design Office

Design i kontekst
Anne Qvist design tager udgangspunkt i den givne opgaves særlige natur. Det er ikke stilen, der kommer først, men snarere opgavens unikke karakter, der bestemmer designet. Opgaven og samarbejdet omkring projekterne er med til at forme et Anne Qvist design.

“Design er et seriøst fag, der involverer mange processer, mange mennesker og en masse forskellig viden - alt det kondenseres i et Anne Qvist design”. Anne Qvist design er udtryk for en pragmatisme parret med dels en respekt for designhåndværket, dels en respekt for konteksten. Disse begreber har rødder i Anne Qvists akademiske baggrund fra Arkitektskolen i Aarhus og senere som designer og designchef hos henholdsvis Schmidt Hammer Lassen Architects og Arkitema Architects.

“Stil er bare en stram tophue - Anne Qvist tror derimod på foranderlighed og mangfoldighed”. Et vigtigt tema i Anne Qvists univers er skala. Hendes design strækker sig fra armaturets lille-skala, over møblets mellem-skala til den store skala i omfattende indretningsopgaver. Hver gang med fokus på dels brugeren, dels den sammenhæng og det rum som designet skal indgå i.

“Et design skal altid forholde sig til en krop. En stol skal forholde sig til sine rum og en indretning skal forholde sig til sin arkitektur”.

Skalaen hænger sammen med en søgen efter beskedenhed. For Anne Qvist er det vigtigt, at hendes design kan indgå i mange og forskellige sammenhænge. Det skal bruges. Det skal fungere. Det skal være menneskeligt. “Beskedent design råber ikke højt med sin gode stil, men taler derimod sagte og præcist. Beskedent design får betydning og giver mening for mange. Ikke bare for de få”. Anne Qvist ser design i en større kontekst. I et rum, i et liv, i et samfund - design der betyder noget og ændrer noget. Design i kontekst!

Anne Strange Stelzner, Kunsthistoriker